ติดต่อเรา

หัวข้อ
เนื้อหา
อีเมล
ชื่อ
 

ดูแผนที่ขนาดใหญ่

สำนักงานใหญ่และสำนักงานขาย

:

บริษัท เทยินโพลีเอสเตอร์ จำกัด (ธุรกิจเส้นใยโพลีเอสเตอร์)
บริษัท เทยิน(ประเทศไทย) จำกัด (ธุรกิจเส้นใยโพลีเอสเตอร์)
บริษัท เทยิน คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
(ธุรกิจเกี่ยวกับเส้นใย อะรามิด)

โรงงาน

: บริษัท เทยิน โพลีเอสเตอร์ จำกัด

ที่อยู่

: 1/1 หมู่ 3 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120

          โทร

: 02-516-2111, 0-2516-8062-66

          แฟกซ์

: 0-2516-2718, 0-2516-9449

   
ดูแผนที่ขนาดใหญ่

โรงงาน

: บริษัท เทยิน ( ประเทศไทย) จำกัด

โรงงาน

: บริษัท เทยิน คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่

: 549 ซ.นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน หมู่ 2 ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

          โทร

: 0-3525-8278 - 9

        แฟกซ์

: 0-3522-1391


   
ดูแผนที่ขนาดใหญ่

สำนักงานขาย

:

บริษัท เทยิน คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
(ธุรกิจโพลีคาร์บอเนตเรซิ่น
)

ที่อยู่

: อาคารศรีจุลทรัพย์ ชั้น 11 เลขที่ 44 ถ.พระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

          โทร

: 02-214-6510

          แฟกซ์

: 02-214-6515